Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Prodotti Appennini d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

 

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo:

Prodotti Appennini d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Izidora Kršnjavoga 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 05260655, osobni identifikacijski broj (OIB): 12951274635.

Koje podatke prikupljamo i na koji način?

Društvo prikuplja samo osnovne podatke na način da ih korisnik i/ili kupac osobno dostavi kroz naše web-stranice putem narudžbe, kontakt obrasca ili putem izravne e-mail adrese

U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:
– ime i prezime
– adresa
– kontakt broj telefona i/ili mobitela
– e-mail adresu

 

Zašto prikupljamo navedene podatke i u koje svrhe?

Društvo prikuplja podatke na temelju zakonske ili ugovorne obveze, te na temelju privole koju daje korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, a konkretno:

– da bi bili u mogućnosti uspješno realizirati ugovornu obvezu isporuke naručenih proizvoda (osnova obrade – izvršenje ugovorne obveze)
– radi slanja promotivnih ponuda putem e-mail marketinga, tzv. newslettera (osnova obrade – privola korisnika i/ili kupca)

 

S kim dijelimo vaše podatke?

– sa dostavnom službom DHL Hrvatska kako bi uspješno realizirali isporuku naručenih proizvoda; njihovu politiku zaštite podataka možete vidjeti na sljedećem linku:
https://www.dhl.com/hr-hr/home/podnozje/lokalna-napomena-o-privatnosti.html

 

Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Podaci kupaca u niti jednom slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama jer se smatraju tajnima i dostupni su isključivo službenim osobama na službeni zahtjev.

Prodotti Appennini d.o.o. zadržava pravo te informacije koristiti za izradu anonimnih statističkih izvještaja o posjećenosti Stranica (izvještaja u kojima korisnici kao pojedinci nisu i ne mogu biti identificirani).

Prodotti Appennini d.o.o. zadržava pravo sve tajne podatke o korisnicima ustupiti organima zakona u slučaju službenog zahtjeva za uvidom u iste, a u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Prodotti Appennini d.o.o. zadržava pravo da samoinicijativno ustupi podatke o pojedinim korisnicima organima zakona bez službenog zahtjeva ukoliko smatra da navedeni korisnici krše zakone Republike Hrvatske, ili su nečiji životi ili materijalna dobra dovedeni u opasnost.

 

Legitimni interes

Prodotti Appennini d.o.o. prodaje proizvode svojim kupcima koji su evidentirani u našoj bazi podataka. Prodotti Appennini definira svoj legitimni interes da podatke o kupcima čuva na neodređeno vrijeme radi mogućnosti uvida u povijest našeg kupoprodajnog odnosa i komunikacije iz razloga odobravanja posebnih pogodnosti u određenim situacijama ako je to moguće, te za takvo čuvanje podataka ne traži posebnu privolu kupca. Kupac ima pravo zatražiti brisanje svojih podataka, ali u tom slučaju Prodotti Appennini takvog kupca u budućnosti tretira kao potpuno novog kupca.

Prodotti Appennini čuva podatke kupaca koji nisu ispunili svoj dio ugovornog odnosa, odnosno kupaca koji su naručili proizvod (ili više njih), ali su ga iz nekog razloga odbili preuzeti i platiti, te su tim činom prouzročili financijsku štetu. Prodotti Appennini takvim kupcima neće omogućiti brisanje podataka iz svojih baza podataka, jer ima legitimni interes spriječiti ponovni nastanak financijske štete prouzročene nepreuzimanjem naručenog proizvoda (ili više njih) od strane kupca.

Prodotti Appennini kao svoj legitimni interes definira mogućnost kontaktiranja kupca putem telefona ili e-maila ako postoje nejasnoće kod zaprimljene online narudžbe, te jednokratnog kontaktiranja kupca nakon uspješne isporuke naručenih dobara putem e-mail poruke radi opcionalnog (neobaveznog) ocjenjivanja njegove usluge na nekom od javnih servisa (Google, Facebook i sl.)

 

Odgovornost korisnika

Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam korisnik, tako da osigurava sigurnost svoje e-mail adrese, te odgovarajuće programske (antivirusne) zaštite svog računala.

Prodotti Appennini d.o.o. zaštitu podataka shvaća vrlo ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi podaci bili zaštićeni.
Na žalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedicu toga, Prodotti Appennini d.o.o. iako provodi komercijalno razumne zaštitne mjere zaštite podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice https://prodotti-appennini.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Kolačići (Cookie policy)

Kako bi stranice na adresi https://prodotti-appennini.hr ispravno radile, na računalo korisnika spremaju malenu količinu informacija (Cookies).

Korištenjem internet stranica korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa.

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo (tablet ili mobitel) koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik (gdje postoji za opcija) ili IP adresa. Nakon nekog vremena kada ponovno otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa koje unosite prilikom online narudžbe). Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Prodotti Appennini upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.
Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Prodotti Appennini Webshop.

 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes Društva ili privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju na neodređeno vrijeme, odnosno dok korisnik i/ili kupac ne zatraži brisanje podataka.

 

Prava korisnika/kupaca

Pravo na pristup osobnim podacima – Društvo se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.
Pravo na ispravak netočnih podataka – Društvo će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.

 

Pravo na brisanje osobnih podataka

Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika i/ili kupca u sljedećim slučajevima:

– kada korisnik i/ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
– kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
– kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
– kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.

 

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Društvo će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva, uključujući i izradu profila korisnika i/ili kupaca.

 

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

Ukoliko ne želite da čuvamo Vaše osobne podatke, niti da ih dijelimo s našim partnerima, molimo da nas obavijestite putem e-maila ivana.sisko@prodotti-appennini.hr

 

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećoj strani

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:
– privole korisnika i/ili kupca;
– radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
– kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupaca.

 

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

 

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.