EU sustavi kvalitete

Cilj je politike kvalitete EU-a zaštititi nazive određenih proizvoda radi promicanja njihovih jedinstvenih karakteristika povezanih s njihovim zemljopisnim podrijetlom i tradicionalnim umijećem i vještinama.

Nazivima proizvoda može se dodijeliti „oznaka zemljopisnog podrijetla” (OZP) ako imaju posebnu poveznicu s mjestom na kojem se proizvode. Priznavanjem oznaka zemljopisnog podrijetla jača se povjerenje potrošača i omogućuje im se da lakše prepoznaju kvalitetne proizvode, a proizvođačima se pomaže da svoje proizvode bolje plasiraju.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Oznakama zemljopisnog podrijetla utvrđuje se pravo intelektualnog vlasništva za određene proizvode kojima su svojstva na specifičan način povezana s područjem proizvodnje.

Oznake zemljopisnog podrijetla su sljedeće:

  • ZOI – zaštićena oznaka izvornosti (prehrambeni proizvodi i vino)
  • ZOZP – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (prehrambeni proizvodi i vino)
  • OZP – oznaka zemljopisnog podrijetla (jaka alkoholna pića i aromatizirana vina).

EU-ovim oznakama zemljopisnog podrijetla zaštićuju se nazivi proizvoda koji potječu iz određenih regija i imaju specifična svojstva ili im je ugled je povezan s područjem proizvodnje. Razlike između zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla povezane su u prvom redu s tim koliki dio sirovina za taj proizvod mora potjecati s određenog područja ili koliki se dio proizvodnog postupka mora odvijati u određenoj regiji. OZP je posebna oznaka za jaka alkoholna pića i aromatizirana vina.

DOP (ZOI) oznaka

Nazivi proizvoda registrirani kao ZOI najsnažnije su povezani s mjestom proizvodnje.

Proizvodi

Prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina

Specifikacije

Svaki dio postupka proizvodnje, prerade i pripreme mora se odvijati na određenom području.

Kad je riječ o vinima, to znači da grožđe mora potjecati isključivo sa zemljopisnog područja proizvodnje vina.

Primjer

Maslinovo ulje „Kalamata” (ZOI) u cijelosti se proizvodi u regiji Kalamata u Grčkoj od sorti maslina s tog područja.

Oznaka

– Obvezna za prehrambene i poljoprivredne proizvode
– Neobvezna za vino

IGP (ZOZP) oznaka

ZOZP naglašava odnos između određene zemljopisne regije i naziva proizvoda, pri čemu se posebna kvaliteta, ugled ili druga svojstva proizvoda uglavnom mogu pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

Proizvodi

Prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina

Specifikacije

Za većinu proizvoda barem se jedna faza proizvodnje, prerade ili pripreme mora odvijati na tom području.

Kad je riječ o vinu, to znači da najmanje 85 % upotrijebljenog grožđa mora potjecati isključivo sa zemljopisnog područja na kojem je vino stvarno proizvedeno.

Primjer

Šunka „Westfälischer Knochenschinken” (ZOZP) proizvodi se u Vestfaliji primjenom starih tehnika, ali upotrijebljeno meso ne potječe isključivo od životinja koje su rođene i uzgajane u toj njemačkoj regiji.

Oznaka

– Obvezna za prehrambene i poljoprivredne proizvode
– Neobvezna za vino